Bienvenidos

Oversættelse — korrekturlæsning —
tekstredigering

Oversættelse

Af og til kan man nøjes med en almindelig oversættelse til eller fra et andet sprog. I andre situationer er det afgørende, at man kan stole på og fuldt ud forstå den information, man får. Her er det nødvendigt, at oversætteren har de nødvendige kvalifikationer til at klare opgaven.

I visse situationer er det et krav, at oversættelsen er foretaget af en autoriseret translatør. Det drejer sig f.eks. om visse typer af certifikater og attester til brug i forbindelse med offentlige myndigheder.

je parle francaisSchaltz Translations tilbyder oversættelser inden for følgende sprog: Fransk, engelsk og spansk.

Korrekturlæsning

Er du i tvivl om, hvordan du sætter kommaer? Og hvordan er det nu lige med  apostroffer og sammensatte ord? Hvad er forskellen på bindestreger og tankestreger?

Lad mig læse din tekst igennem, inden den går i trykken, så du ikke skal ærgre dig over de små fejl bagefter, når der er trykt 3.000 eksemplarer af dit firmas nye profilbrochure.

Tekstredigering

Trænger din tekst til et løft? Så lad mig give den et serviceeftersyn, så den bliver klarere og lettere at forstå for modtageren.

Læs mere på siden Ydelser.

linkedIn